De Stichting HIDT (Help International Dental Technicians) is opgericht in 2001. Zij heeft als doelstelling: "het organiseren, stimuleren en daadwerkelijk hulpverlenen bij tandtechnische scholingsprojecten in ontwikkelingslanden". HIDT geeft cursussen basis prothese techniek en zamelen goed bruikbaar tandtechnisch materiaal in voor projecten. HIDT werkt in het Bénin-project nauw samen met de Stichting DHIN (Dental Health International Nederland).

Bezoek de website: Stichting HIDT
url:
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.