De Stichting MKB-Solidariteitdsfonds Santos verleent aan (oud)ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en aan leden van hun gezin bijstand en hulp die gevallen waar kosten gemaakt moeten worden die buiten het normale ondernemersrisico vallen en waar geen andere voorzieningen voor zijn.

Dat kan door het verstrekken van een tijdelijke aanvulling op het inkomen (geen permanent inkomen), een éénmalige bijdrage of een lening. MKB-Santos fungeert ook als loket voor bedrijfseconomisch advies en als wegwijzer naar andere hulpverlenende instanties.

Aan de hulpverlening zijn geen kosten verbonden!

Bezoek de website: Stichting MKB-Solidariteitsfonds Santos
url:
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.