De tandtechnicus vervaardigt buiten de mond van de patiënt tandheelkundige voorzieningen. Hij of zij doet dit in opdracht van een tandarts of een andere tandheelkundig behandelaar. Deze voorzieningen zijn uniek en individueel en mogen, met uitzondering van orthodontische werkstukken (beugels voor kinderen), niet van echt te onderscheiden zijn. De tandtechnicus verwerkt hiervoor een groot scala aan materialen, zoals metaallegeringen, kunststoffen, gips en keramiek. Om dit te kunnen moet hij of zij kennis bezitten van de verwerkingstechnieken, de anatomie en van materiaalkundige, communicatieve en bedrijfskundige aspecten. Uiteraard moet de tandtechnicus creatief zijn. Hij of zij moet, naast ruimtelijk inzicht, gevoel voor esthetiek hebben. Het grootste deel van de tandtechniek bestaat uit handwerk. CAD/CAM-technieken worden, voor het waarborgen van uniforme tandtechnische kwaliteiten, steeds belangrijker.

De opleiding tot tandtechnicus wordt verzorgd door de DHTA te Utrecht.

Bezoek de website: Dutch Health Tech Academy
url:
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.