22 Miljoen voor vitaal houden van werknemer

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen euro vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. In oktober start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds). De staatssecretaris hoopt dat met name het midden- en kleinbedrijf hier zijn voordeel mee doet. Klijnsma: "Deze regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden."

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgent thema. Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Met name het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een stimulans gebruiken, maar ook middelgrote bedrijven in de (non-)profit sector kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bedrijven kunnen 50 procent subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal 20.000 euro.
Projecten kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Ook initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen, zodat werknemers aantrekkelijk kunnen blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. En onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk.
Het ministerie van SZW startte in 2012 het programma Duurzame Inzetbaarheid, waarmee het werknemers en werkgevers wil stimuleren en ondersteunen bij het langer en gezond houden van personeel.
Tussen 15 oktober tot en met 7 november kunnen bedrijven maximaal € 10.000 subsidie aanvragen op basis van 50% cofinanciering voor onderstaande thema’s.

  • het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
  • het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
  • het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  • het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
  • het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op de website van AgentschapSZW.

Bron: MKB Nederland.

 

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.