Beleidsdekkingsgraad pensioenfonds daalt opnieuw

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Tandtechniek is gedaald van 94,6% (eind april) naar 93,7% (eind mei). De beleidsdekkingsgraad zegt iets over de verhouding tussen het geld dat het pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het pensioenfonds moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (juni 2014 t/m mei 2015).

Een dekkingsgraad lager dan 100% betekent dat het pensioenfonds niet mee mag werken aan overdrachten van pensioenaanspraken. Zodra de dekkingsgraad hoger is dan 100%, neemt het pensioenfonds de verzoeken voor waardeoverdracht weer in behandeling.

De lage dekkingsgraad heeft te maken met de zeer lage rente en het feit dat er in het verleden voor gekozen is dit risico niet af te dekken. De rente is sinds kort weer aan het stijgen en de verwachting is dat de dekkingsgraad hierdoor ook weer zal verbeteren. Toch moet er rekening gehouden worden met nieuwe ingrepen in de vorm van verlaging van de uitkeringen en/of verhoging van de premies.

Heeft u nog vragen over de financiële situatie van het fonds? Stel uw vraag dan via het contactformulier van het pensioenfonds of neem telefonisch contact op met het fonds. Zie de site van het pensioenfonds voor de tandtechniek.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.