Beweging in overleg over cao ++ update ++

Na een patstelling van meer dan een jaar hebben vertegenwoordigers van de vakbonden en werkgeversorganisaties in de afgelopen weken de koppen weer bij elkaar gestoken om te komen tot een nieuwe cao. De vorige cao liep van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014 en is dus al bijna anderhalf jaar verlopen.

Het moge duidelijk zijn dat de situatie in de sector nog steeds weinig ruimte laat voor loonstijgingen. Omdat we als werkgeversvereniging weinig heil zien in een cao-loos tijdperk en omdat het werken in de sector voldoende aantrekkelijk moet blijven, ook voor jonge mensen, zullen we toch moeten proberen om tot een akkoord te komen.

Werkgevers en werknemers leken het eens te worden over verlenging van de vorige cao met twee jaar, dus van 1 juli 2014 tot 1 juli 2016, inhoudende een loonsverhoging van 1% structureel per 1 juli 2015 en 1% structureel per 1 januari 2016. Dit voorstel is echter door meerdere partijen afgewezen.

Intussen hebben de leden van de VLHT te kennen gegeven dat het realiseren van een goede cao niet onder druk van de 'waan van de dag' moet plaatsvinden. Het argument dat de premie pensioenfonds hierdoor voor langere tijd wordt vastgesteld is reden temeer om het totaalbeeld van de mogelijkheden te verkennen en om te zetten in toekomstbestendige oplossingen.
Besloten is daarom de onderhandelingen tot na de jaarwisseling op te schorten en ze daarna weer op te starten.

Uiteraard zullen de leden vooraf geconsulteerd worden over een nieuwe cao.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.