Boete NZa voor frauduleuze praktijken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een boete van 400.000 euro opgelegd aan een groep tandartsenpraktijken. Een deel van de patiënten van deze groep betaalde in 2015 tot medio 2016 te veel voor materiaal- en techniekkosten doordat de tandartsen een schijnconstructie hadden opgezet om korting op tandtechnische werkstukken te verbloemen.

Korting
De Tandzorg Groep ontving in 2014 kortingen van het tandtechnisch laboratorium op de materiaal- en techniekkosten. Deze kortingen werden volgens de regels direct doorgegeven aan de patiënt. In 2015 tot medio 2016 kreeg de tandartsenpraktijk geen directe korting op de normale materiaal- en techniekkosten meer. Wel ging het tandtechnisch laboratorium huur betalen voor een niet bestaande ruimte van de Tandzorg Groep. Via deze huurconstructie ontving de Tandzorg Groep alsnog, maar nu via een omweg, een korting op de ingekochte materialen en technieken. Iedere korting - direct of indirect - moet worden doorberekend aan de patiënt. Dus ook deze. Dit gebeurde echter niet. Daarmee is deze constructie in strijd met de regels.

Materiaal- en techniekkosten
Patiënten betalen materiaal- en techniekkosten voor bijvoorbeeld kronen, bruggen en kunstgebitten. Als de tandarts deze technieken zelf vervaardigt, gelden hiervoor maximumtarieven. Koopt de tandarts de materialen en technieken in, dan moet hij de netto kosten hiervoor één-op-één doorberekenen aan de patiënt. Hij mag hierop dus geen winst maken. Als de tandarts bij de inkoop van materialen en technieken voordelen geniet – in de vorm van bijvoorbeeld kortingen en/of bonussen – dan moet hij deze doorberekenen aan de patiënt. Dit geldt zowel voor directe als indirecte voordelen.

Aanpak NZa
De meeste tandartsen brengen hun materiaal- en techniekkosten volgens de regels in rekening. Maar uit signalen en onderzoeken blijkt dat sommige tandartsen hun patiënten hiervoor te veel laten betalen. Het verrekenen van een korting via een huurovereenkomst is hier een voorbeeld van. De NZa ziet dat in andere gevallen ook gebruik wordt gemaakt van zowel nationale als internationale constructies met bijvoorbeeld ‘papieren’ tussen-BV’s of inkoopcombinaties. Op deze manier steken deze tandartsen (bulk)kortingen/bonussen in eigen zak of verhogen zij kunstmatig de prijs zonder dat daar reële kosten tegenover staan. De patiënt betaalt dan te veel. Ook de reputatie van de beroepsgroep raakt onnodig beschadigd.

In juni 2016 publiceerde de NZa een toelichting op de bestaande regelgeving. Deze helpt tandartsen bij het juist in rekening brengen van materiaal- en techniekkosten. Tegelijkertijd stelde de NZa een speciale factsheet op, waarin antwoord werd gegeven op veel gestelde vragen over materiaal en techniek. Ook verplicht de NZa tandartsen per 2018 om hun prijslijst voor materiaal- en techniekkosten openbaar te maken, zodat patiënten de prijzen van bijvoorbeeld kronen, bruggen en protheses beter kunnen vergelijken. Signalen over mogelijke misstanden worden grondig onderzocht. Bij gebleken overtredingen grijpt de NZa in. Daarbij kijkt zij ook naar de rol van de leveranciers van tandtechniek.

Klopt de rekening?
Patienten die twijfelen of hun tandartsrekening wel klopt kunnen een bezoek brengen aan www.nza.nl, waar factsheets staan voor tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten, waarmee patiënten gemakkelijker hun nota's kunnen controleren. Bij misstanden kan er contact opgenomen worden met de NZa op 088-7708770.

Standpunt VLHT
De VLHT heeft in het verleden verschillende instanties gewezen op het bestaan van dit soort praktijken en is verheugd dat de NZa nu eindelijk in actie komt. Deze schijnconstructies leiden tot aantasting van de marge van het tandtechnische lab en daarnaast tot benadeling van de patient. Leden worden dan ook verzocht hierop alert te zijn, niet eraan mee te werken en illegale praktijken te melden bij het secretariaat.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.