Contributie-inning 2014

De contributie zal in 2014 niet verhoogd worden. Vanwege de nog steeds matige gang van zaken in de branche wil het bestuur de leden niet met hogere contributie-uitgaven opzadelen. Vanwege de invoering van SEPA zullen de huidige machtigingen voor de incasso van de contributie vervallen. De VLHT zal de leden niet om nieuwe SEPA-bestendige machtigingen vragen.

Op dit moment betaalt een gedeelte van de leden de contributie in vier termijnen, via automatische incasso. De machtigingen voor deze incasso's zijn vanaf 1 februari 2014 niet meer geldig. De VLHT heeft ervoor gekozen om de leden niet om nieuwe machtigingen te vragen, omdat hiermee nauwelijks tijd bespaard wordt en omdat via internet betalen voor de leden ook goedkoop is.

Wel wordt bij de leden, die tot nu toe via automatische incasso betalen, de termijnbetaling gehandhaafd. Dat betekent dat zij voortaan vier keer per jaar een factuur krijgen. Indien zij voortaan in één keer willen betalen, kunnen ze dat per e-mail aan het secretariaat doorgeven.

Bij leden die bij herhaling te laat hun termijnen betalen, zal voor de toekomst overgeschakeld worden op facturering ineens.

Leden die nu al op factuur betalen, kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om in vier termijnen te betalen. Zij kunnen dat per e-mail aan het secretariaat doorgeven.

Alle leden die kiezen voor facturering in één keer, krijgen 10 euro korting op hun contributienota.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.