Contributie VLHT in 2017

De ledenvergadering van de VLHT heeft in het voorjaar ingestemd met een verlaging van de contributie voor leden die maar met één persoon werken. Deze verlaging gaat in 2017 in. De andere tarieven blijven ook volgend jaar gelijk. Leden die wijzigingen hebben gehad in het aantal medewerkers kunnen dat tot 1 december van dit jaar doorgeven. Hun contributie voor 2017 zal dan gebaseerd worden op het nieuw opgegeven aantal.

Leden zonder personeel, die in hun eentje werken, hebben geen of minder profijt van een aantal activiteiten van de VLHT op het gebied van de belangenbehartiging. De zogenaamde eenpitters maken bij voorbeeld geen gebruik van het pensioenstelsel van de branche, ze hebben geen profijt van het leerlingstelsel (afgezien van hun eventuele eigen opleiding natuurlijk) en ze hebben geen profijt van de CAO).

Voor iemand die in zijn eentje werkt was het oude bedrag van 500 euro bovendien behoorlijk hoog, zeker in relatie tot de tweede staffel, voor 1 tot en met 5 werknemers, die 800 euro bedraagt. Daarom is besloten​ de contributie voor de 'eenpitters' met ingang van 2017 vast te stellen op 300 euro per jaar.

Vanwege de geringe hoogte van het totaalbedrag zal hiermee wel de mogelijkheid voor termijnbetaling voor deze categorie vervallen. Ook de betalingskorting bij betaling ineens vervalt bij deze categorie. Andere leden kunnen wel in vier termijnen per jaar betalen. Leden die de contributie ineens betalen, profiteren overigens van een contributiekorting van 10 euro per jaar (behalve dus voor de laagste staffel).

Leden die in termijnen betalen en zich niet aan de betalingstermijn van 14 dagen houden, worden vanf het eropvolgende jaar voor het volle bedrag in één keer aangeslagen, omdat de herinneringen veel extra werk voor de vereniging opleveren.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.