De Tandtechniek en RI&E

Elk bedrijf met personeel moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen. Bedrijven die 25 of meer personeelsleden hebben, moeten bovendien hun RI&E laten toetsen door een erkende arbodienst. Bedrijven met minder dan 25 werknemers hoeven hun RI&E niet individueel te laten toetsen, indien zij een 'erkend instrument' gebruiken. De huidige branche-RI&E, die de VLHT in het verleden heeft laten opstellen is zo'n instrument. Omdat het al aardig op leeftijd raakt wordt er nu gewerkt aan modernisering.

Onder auspiciën van het HBA (hoofdambachtschap) is recentelijk een concept voor een nieuwe 'Code van de Tandtechniek' opgesteld. Deze code zal als basis dienen voor een vernieuwd instrument voor de RI&E. Het bestuur van de VLHT bekijkt momenteel welk bedrijf opdracht zal krijgen om dit instrument op te stellen.

De nieuwe code en het vernieuwe RI&E-instrument zullen wederom gratis beschikbaar gesteld worden aan de leden. Naar verwachting zullen beide documenten medio 2014 gereed zijn. Of het RI&E-instrument ook weer in de vorm van een CD-rom beschikbaar zal komen, is nu nog niet bekend.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.