De Wet werk en zekerheid komt eraan!

Recentelijk heeft de wetgever de Wet werk en zekerheid (WWZ) vastgesteld. De WWZ is een uitvloeisel van het op 11 april 2013 gesloten sociaal akkoord tussen het kabinet en de sociale partners. De wet heeft twee hoofddoelen: voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden ingeschakeld op basis van flexibele contracten en tweede de herziening van het ontslagstelsel. De meeste wijzigingen door de WWZ treden in werking op 1 juli 2015, maar let op: een deel van de wet treedt al op 1 januari 2015 in werking.Dit nieuwsbericht is alleen voor ingelogde leden, klik hier om in te loggen.
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.