DentaalLab 2017 #2 verschenen

Eind mei viel het tweede nummer van het nieuwe en gratis tandtechnisch tijdschrift DentaalLab in de bus. De VLHT is een partner van DentaalLab, waardoor altijd enkele pagina's verenigingszaken van de VLHT zijn opgenomen. Dit keer was dat onder meer het complete jaarverslag 2016, een bericht over onze nieuwe Code van de Tandtechniek en de aankondiging van onze volgende workshop.

DentaalLab bevat dit jaar ook telkens een artikel uit het Duitse blad Quintessenz, dat in opdracht van de VLHT is vertaald in het Nederlands.

Omdat het bestuur van mening is dat de branche een goed en onafhankelijk tijdschrift verdient en omdat het veel waarde hecht aan de marketingkracht van een goed blad, heeft het besloten om ook na het eerste jaar het blad te blijven steunen. Om dat mogelijk te maken zal er een redactiecommissie gevormd worden, die regelmatig namens de VLHT kopij aanlevert. Tijdens de afgelopen ledenvergadering is er een oproep aan de leden gedaan om zitting te nemen in de redactiecommissie. Inmiddels hebben zich reeds twee leden aangemeld. Als u ook belangstelling heeft, dan kunt u dat laten weten aan het secretariaat.

Krijgt u DentaalLab nog niet in de bus? Laat het ons dan weten, dan geven wij dat door aan de uitgever.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.