Eerste introductie-opleiding KPT van start

Op 19 januari is de DHTA begonnen met de voorbereidingscursus Klinisch Prothese Technicus met acht kandidaten. Deze introductie-opleiding is bedoeld voor medewerkers in de tandtechniek die KPT-er willen worden maar niet gediplomeerd tandtechnicus zijn.

De start was een week vertraagd vanwege het geringe aantal aanmeldingen. DHTA en VLHT hopen dat van deze start, ondanks het lage aantal deelnemers ook een signaal uitgaat en dat het aantal cursisten in de toekomst zal toenemen.
 
Cursisten krijgen gedurende een half jaar in 20 dagen les van deskundige en gespecialiseerde vakdocenten in een gestructureerd lesprogramma. Elke lesdag vullen zij met de docenten met praktische oefeningen, informatie en instructie. De voornaamste invalshoeken in het programma zijn de praktijk, de vaktheorie, communicatie, medische kennis en materiaalkennis. De verschillende onderdelen zijn nauw op elkaar afgestemd en vormen een samenhangend geheel, waardoor praktische ervaringen met de benodigde theoretische kennis worden onderbouwd. Toetsing vormt een vanzelfsprekende afsluiting van deze opleiding, zodat de cursist er zeker van is dat het volgen van KPT 1 en KPT 2 mogelijk is.

Klik hier voor meer informatie over en aanmelding voor de cursus.

Op 19 januari was ook de instapavond voor studenten die per 6 februari 2017 starten met de opleiding tandtechniek 1e leerjaar. Dit is voor de eerste keer dat er twee instroommomenten zijn voor beginnende studenten tandtechniek, zowel augustus/september alsook februari.
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.