Eerste VLHT-vakcursus op 27 november (vol)

De VLHT komt met iets nieuws: vakcursussen voor tandtechnici. De VLHT is van mening dat er te weinig vakinhoudelijke cursussen zijn, die specifiek op tandtechnici zijn gericht. Daarom heeft het bestuur besloten jaarlijks vijf cursussen te gaan verzorgen op het gebied van de tandtechniek en de werkprocessen binnen de tandtechnische laboratoria. De cursussen zijn bedoeld voor eigenaren van tandtechnische laboratoria en hun medewerkers. Uiteraard genieten leden van de VLHT en hun medewerkers voordelen!

De bijeenkomsten worden centraal in het land gehouden, op een doordeweekse dag. Inloop met broodjes vanaf 19.00 uur. De cursus duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

We trappen nog dit jaar af met de eerste cursus. De volgende vier cursussen zullen in het eerste semester van 2015 gehouden worden.

Wij zijn blij Eric van der Winden bereid te hebben gevonden om op donderdag 27 november de allereerste cursus te verzorgen met als titel:

Restauratiematerialen

Eric van der Winden is een gepassioneerd porselein technieker en medeoprichter van een tand-technisch laboratorium en trainingscentrum in Blaricum: Oral Design Centre Holland. Al jaren verzorgt hij nationaal en internationaal lezingen en cursussen op het gebied van esthetische tandheelkunde en tandtechniek.
Volgens Eric bestaan er voor de tandheelkunde vele goede merken porselein, met elk hun individuele eigenschappen en karakteristieken. In zijn lezing laat hij aan de hand van vorm, kleur, oppervlakte structuur/glans en weke delen zien hoe de verschillende materialen te kunnen gebruiken. Eric’s concept is gebaseerd op het werken met patiënten om zo een zo goed mogelijk esthetisch resultaat te bereiken.


Datum, tijd, locatie 
De cursus vindt plaats op donderdag 27 november om 19.30 uur bij de KNMT, Geelgors 1, 3435 CA te Nieuwegein (030-6076276). Inloop met broodjes vanaf 19.00 uur.


Kosten
Deelname aan de cursussen kost voor leden en hun medewerkers 39 euro. Deelname aan alle cursussen in een seizoen door dezelfde persoon kost 159 euro. Eventueel kan achteraf een creditering plaatsvinden voor iemand die bij nader inzien aan alle cursussen in een jaar wil deelnemen.
Niet-leden en hun medewerkers betalen altijd 99 euro per cursus per persoon.
Betaling achteraf op factuur.


Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het formulier onder dit artikel. Vult u bij vragen/opmerkingen a.u.b. in: VLHT-vakcursus 27-11-2014.


PS. Andere thema’s, die in de nabije toekomst aan bod komen zijn onder meer: ‘Digitale work-flow’, ‘Digital Smile Design’, ‘Kansen en bedreigingen bij uitbesteding en offshoring’, ‘De volle-dige prothese’ en ‘Mondfotografie’ (onder voorbehoud).

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.