Einde overstap-services IBAN en IBAN-discriminatie

Op 31 maart 2015, negen maanden na de wettelijke SEPA-migratie van 1 augustus 2014, stoppen de IBANBIC-service en de Over op IBANapp. Ondernemers die nog niet hun IBAN vermelden op facturen doen er goed aan dat voor 31 maart 2015 alsnog te regelen. In de praktijk betekent het niet vermelden van IBAN dat het vanaf 31 maart ook niet meer opgezocht kan worden en dat geeft verwarring en extra (onnodige!) administratieve last.

IBAN-discriminatie
De meeste leden van de VLHT zullen er weinig mee te maken hebben maar sinds de invoering van IBAN is ook IBAN-discriminatie mogelijk.
Bij de Europese incasso mogen betalers op grond van artikel 3 en 9 van de SEPA-verordening namelijk niet specificeren in welke lidstaat de betaalrekening van de betaler zich bevindt. Doen zij dit wel, dan plegen zij 'IBAN-discriminatie'.

Om het doel van SEPA te helpen realiseren - en het bevorderen en vergemakkelijken van het handelsverkeer in de gehele SEPA-zone - wordt verwacht dat de Europese Commissie handelend gaat optreden tegen lidstaten waar veel klachten zijn over IBAN-discriminatie.

In Nederland is reeds een meldpunt opgericht dat deze praktijk tegen moet gaan.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.