Erik Kruiderink geeft het stokje over

Na bijna vier jaar voorzitterschap van de VLHT vindt Erik Kruiderink het tijd worden om het stokje over te geven. Per 1 januari 2016 treedt hij terug als voorzitter. Tot de volgende ledenvergadering van de VLHT, die in het voorjaar zal plaatsvinden, zal secretaris Wolter Jagt het voorzitterschap waarnemen. Hij zal zich dan kandidaat stellen om Erik Kruiderink op te volgen. Tot de ledenvergadering zal dhr. Toine Klaasen van DentConnect de opengevallen plek in het bestuur ad interim invullen. Toine zal zich op de ledenvergadering formeel kandidaat stellen als bestuurslid.

Erik Kruiderink wil graag zijn aftreden persoonlijk toelichten. Daarom hebben we zijn hele afscheidsbrief hieronder geplaatst.
 

Beste leden van de VLHT, geachte relaties,

Bijna vier jaar geleden ben ik voorzitter van de Vereniging van Laboratorium Houdende Tandtechnici (VLHT) geworden. Al eerder, in de jaren rond 2000, heb ik deze functie ook mogen vervullen.

De tandtechniek is een bijzondere bedrijfstak. Het is een ambachtelijke activiteit met directe raakvlakken met de (medische) zorg en met voortdurende innovatie van de processen die leiden tot een eindproduct. De veranderingen in de branche zijn hevig en de ondernemers in onze bedrijfstak moeten zich inspannen om de technische ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.

Ik merk dat het aansturen van een brancheorganisatie steeds ingewikkelder wordt. Het is mijn stellige overtuiging dat een dichter bij de praktijk opererende persoon de VLHT beter kan aansturen dan ik. Anders gezegd: het kunnen organiseren van een branche vraagt meer dan bestuurlijke kennis. Kennis van het vak en de ontwikkelingen daarin worden steeds belangrijker.

Ik heb daarom besloten om mijn voorzitterschap van de VLHT te beƫindigen met ingang van 1 januari 2016. Met volle overtuiging draag ik per die datum het voorzitterschap van de VLHT over aan de heer Wolter Jagt. Ik ben dankbaar dat Wolter, naast zijn drukke werkzaamheden, toch nog de ruimte heeft gevonden om de voorzittershamer van mij over te nemen. Wolter zal op de komende ledenvergadering door het bestuur kandidaat worden gesteld om mij op te volgen. Met hem krijgt de VLHT een voorzitter die de tandheelkundige onderwerpen goed kan beoordelen en daar ook direct invloed op kan uitoefenen.
Daarnaast ben ik ook verheugd dat Toine Klaassen, tandprotheticus en directeur van DentConnect de opengevallen plek in het bestuur wil innemen.


Ik wens alle leden van de VLHT alle goeds toe en hoop dat de VLHT een belangrijke speler op het veld van de tandtechniek zal blijven.

Met hartelijke groet,
Erik Kruiderink.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.