Extra geld voor techniekonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijgt structureel 75 miljoen euro extra om technische opleidingen te bekostigen. Hiertoe heeft minister Bussemaker (Onderwijs) besloten. Met het extra geld kunnen Regionale opleidingencentra (ROC), agrarische opleidingencentra (AOC) en (kleine) vakinstellingen hun techniekonderwijs verder ontwikkelen.

Extra stimulans voor scholen
"De keuze voor techniek begint met innovatief en uitdagend onderwijs dat goed samenwerkt met het regionale bedrijfsleven. Dit is een extra stimulans voor scholen om technische opleidingen aan te bieden en andere kostbare opleidingen waar de arbeidsmarkt om vraagt", aldus minister Jet Bussemaker.

Tekort aan technische mensen
Het bedrijfsleven heeft grote behoefte aan goed geschoold technisch personeel. Ondanks werkloosheidscijfers op andere terreinen, geldt dat in enkele sectoren juist een tekort aan technische arbeidsplaatsen zal ontstaan. Omdat er tot 2020 elk jaar 30.000 extra technici nodig zijn, hebben de overheid, het onderwijs en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW in 2013 afspraken gemaakt in het Nationaal Techniekpact 2020 om techniek te stimuleren.

Bron: MKB Nederland.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.