Gezocht: leden voor de redactiecommissie

De VLHT communiceert via haar website en digitale nieuwsbrief met haar leden en met andere belangstellenden. Daarnaast heeft de VLHT vier keer per jaar enkele pagina's in het nieuwe blad DentaalLab. Naast praktische informatie zou het bestuur van de VLHT graag wat meer redactionele stukken in de eigen media en DentaalLab plaatsen.

Dit kunnen geheel 'eigen' stukken zijn, bij voorbeeld over de ontwikkelingen in de tandtechniek, maar ook een kort commentaar op artikelen in de vakbladen. Ook bestaat het idee om regelmatig een van de leden aan het woord te laten in de vorm van een standaard interview.

Vindt u het leuk om af en toe iets te schrijven en eens per jaar met andere leden bij mekaar te komen om ideeën voor het vullen van de VLHT pagina’s uit te wisselen, artikelen te selecteren en dergelijke? Laat het ons weten!

De redactiecommissie zal vanuit het secretariaat ondersteund worden, zodat u er zo weinig mogelijk werk aan heeft.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.