Gratis inschrijving VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen

De VGT is al vanaf 1997 bezig om onder meer de tandtechnici te voorzien van informatie over producten met gevaarlijke stoffen. De distributie van deze informatie (veiligheidsinformatiebladen) vond eerst plaats via een cd-rom, later via het internet. Binnenkort zal de VGT een portal openen, waarin alle veiligheidsinformatie zal worden opgenomen.

In de huidige systematiek ligt het initiatief om informatie te verkrijgen bij de 'eindgebruiker' (i.c. de tandtechnicus). Deze situatie voldeed echter niet aan de wettelijke eisen, want zowel in de oude Richtlijn 91/155 als in de nieuwe REACH verordening EG 1907/2006 staat omschreven: "De informatie wordt gratis op papier of elektronisch verstrekt uiterlijk bij de eerste levering van een stof of een preparaat".

Aan deze (destijds geaccepteerde) 'gedoogsituatie', waarbij het initiatief dus vooral bij de tandtechnicus lag, is nu een einde gekomen en de wetgever eist nu van alle betrokkenen in de keten een brengplicht, waarbij de eindgebruiker niet zelf hoeft te zoeken naar informatie maar de leverancier aantoonbaar de informatie moet leveren. Nu de wetgeving de leverancier dwingt om aan deze brengplicht te voldoen heeft de VGT besloten om geen gebruik meer te maken van Publichem en de Dental Stoffen Manager. Deze tools zijn inmiddels van de VGT-website verwijderd.

De VGT is druk doende met het ontwikkelen van een website portal waarin alle veiligheids­informatie­bladen van dentale producten met gevaarlijke stoffen die op de Nederlandse markt gebracht worden, zijn opgenomen. Tandtechnische bedrijven kunnen zich vanaf nu gratis aanmelden op deze portal (http://aanmelden.dentalserviceportal.nl/). Na de aanmelding ontvangen zij een bevestigingsemail met een wachtwoord om de verdere gegevens in de portal in te kunnen vullen.

Door de gegevens van de deelnemer te combineren met de aankoopgegevens van producten met gevaarlijke stoffen zal dat op termijn resulteren in een automatische verzending van veiligheids­informatiebladen naar het opgegeven emailadres van de aangekochte producten en krijgt de eindgebruiker dus ‘informatie op maat’.

De inschrijving in de portal en het ontvangen van veiligheidsinformatiebladen is gratis. In een later stadium zullen additionele diensten worden aangeboden via een abonnementensysteem omdat de informatie van de veiligheidsinformatiebladen in de praktijk nog verwerkt moet worden naar een risicoanalyse. De tandtechnische bedrijven kunnen dan zelf aangeven of zij van deze aanvullende diensten gebruik willen maken. Informatie hierover zal t.z.t. verstuurd worden naar de eindgebruikers die zich in de portal hebben aangemeld.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.