Inspectie controleert op juist gebruik gevaarlijke stoffen

De inspectie SZW voert de laatste tijd controles uit om de naleving van de wetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen te controleren. Dit in het kader van de Europese REACH-verplichtingen. Ook tandtechnische laboratoria vallen onder de controle. De VLHT raadt de leden dan ook aan voldoende aandacht te besteden aan een juiste omgang met gevaarlijke stoffen in het algemeen en het gebruik van de veiligheidsbladen in het bijzonder.

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

De verordening onderscheidt drie groepen die met REACH te maken hebben: fabrikanten/importeurs, distributeurs en gebruikers. Tandtechnische laboratoria behoren tot de laatste categorie.

Informatie over de REACH-verplichtingen vindt u op de website die SZW hiervoor speciaal heeft ingericht.

Informatie over het gebruik van de veiligheidsbladen van de VGT vindt u onder meer in een ouder nieuwsbericht op onze website.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.