Jaarverslag 2017 verschenen

Op de jongste ledenvergadering is het jaarverslag van de VLHT over 2017 vastgesteld. In het jaarverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de economische situatie in de sector, de samenwerking met andere stakeholders, de ontwikkelingen op het gebied van de CAO, de pensioenen en het onderwijs.

Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de ontwikkeling van het ledenbestand, activiteiten, nieuwe diensten en plannen.
Naast het algemene jaarverslag is er nog een financieel jaarrapport, dat is goedgekeurd op de algemene ledenvergadering.
Het jaarverslag is voor leden te dowloaden vanaf deze website. Het verslag is opgesteld door Organisatie Adviesbureau Schmitz/Secretariaten.nl. Het 'papieren' verslag zal aan alle tandtechnische bedrijven in Nederland en dus ook aan de leden worden toegestuurd.
We wensen u veel leesplezier!

BIJBEHORENDE DOWNLOAD(S):

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.