Jaarverslag MBO Amersfoort

Sinds 1 augustus 2015 maakt de Dutch HealthTec Academy (DHTA) deel uit van MBO Amersfoort. Het kenniscentrum waaronder de DHTA viel, hield op te bestaan en MBO Amersfoort was een logische partner, omdat diverse opleidingen van de DHTA al onder MBO Amersfoort vielen. De DHTA verzorgt kleinschalige, ambachtelijke opleidingen met een sterke binding met de branche. Naast de reguliere bbl-opleidingen organiseert de DHTA in overleg met de branche mbo+-trajecten en specialistische cursussen.

De DHTA is voortaan ook opgenomen in het jaarverslag van MBO Amersfoort​. Het college van bestuur van MBO Amersfoort biedt u een uitgebreide en een verkorte versie van het jaarverslag aan. Hiermee krijgt u een beeld van de resultaten in 2015 en een aantal van de doelen voor 2016.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.