Kerstvakantie

Kerstvakantie

Het secretariaat van de VLHT is van maandag 23 december 2013 tot donderdag 2 januari 2014 gesloten in verband met de kerstvakantie.

Het bestuur en het secretariaat van de VLHT wensen u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig en succesvol 2014.     

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.