Korting VLHT-leden op congres NVGPT

Op vrijdag 12 december houdt de NVGPT haar jaarcongres met als thema 'Nieuwe restauratiematerialen'. Sprekers zijn prof.dr. Ivo Krejci en dr. Panos Bazos. Zij zullen ingaan op de stand van zaken op het gebied van restauratiematerialen, met tevens aandacht voor klinische procedures voor indirecte adhesieve restauraties. Leden van de VLHT krijgen 100 euro korting op de congresfee en betalen 300 euro.

In de tandartspraktijk komen met grote regelmaat nieuwe materialen en technieken beschikbaar. Vernieuwingen in CAD/CAM technieken, keramische materialen en (in)directe composieten volgen elkaar in hoog tempo op. Dit geeft de tandarts veel mogelijkheden, maar maakt keuzes ook moeilijker. Het aanbod is overweldigend en informatie van fabrikanten niet altijd goed op waarde te schatten. Het valt in de praktijk dan ook niet altijd mee om gefundeerde keuzes te maken.
Reden genoeg voor de NVGPT om het thema ‘Nieuwe restauratiematerialen’ te kiezen voor hun jaarcongres op vrijdag 12 december 2014.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.