Kwartaalbericht Pensioenfonds Zorg en Welzijn

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal van 2019 gedaald van 101,3% naar 100,9%. De actuele dekkingsgraad is gestegen van 97,5% naar 99,2%.

Overzicht van de belangrijkste resultaten in het 1e kwartaal 2019:
. Beleidsdekkingsgraad: 100,9%
. Actuele dekkingsgraad: 99,2%
. Belegd vermogen: € 216,6 miljard
. Rendement 2019 eerste kwartaal: 8,5%

Elke maand berekenen de pensioenfondsen de dekkingsgraad. Dat is de zogenaamde actuele dekkingsgraad. Het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexeren). Een pensioenfonds mag de pensioenen pas (gedeeltelijk) verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of meer.

Pas bij een dekkingsgraad van ruim 124% wordt een pensioenfonds als helemaal gezond beschouwd. Vanaf dat moment kan PFZW de pensioenen volledig laten meegroeien met de stijgende prijzen (indexeren).

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om een reserve aan te houden. Die reserve is bedoeld om tegenvallers en moeilijke economische omstandigheden op te kunnen vangen. PFZW moet minimaal een beleidsdekkingsgraad van 104,3% hebben. Het is niet toegestaan om daar langer dan vijf jaar onder te zitten. Als dat toch gebeurt, moet het pensioenfonds de pensioenen juist verlagen.

Peter Borgdorff, directeur van PFZW: ​​“Met een rendement van ruim 8% in het afgelopen kwartaal is de actuele dekkingsgraad gelukkig weer iets gestegen. Het vermogen van PFZW groeide de laatste drie maanden met bijna € 18 miljard. De pensioenverplichtingen groeiden met ruim € 14 miljard. De rente daalde echter opnieuw en heeft het laagste punt bereikt sinds de oprichting van PFZW. De dreiging van het moeten verlagen van de pensioenen is nog nooit zo groot geweest. De situatie laat opnieuw zien dat de huidige pensioenafspraken en regelgeving niet meer werken. Een pensioenakkoord is nu dringender nodig dan ooit.”

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.