'Loondoorbetaling bij ziekte moet terug naar 1 jaar'

Loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer moet terug van twee naar één jaar. De werkgever neemt daarbij de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening en de werknemer voor het tweede. Dat is een van de voorstellen die VNO-NCW en MKB-Nederland doen in 'Kansrijk - de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb'. De agenda werd op 9 februari overhandigd door MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen aan minister-president Mark Rutte in de Markthal in Rotterdam.

Groeikansen benutten
Meer economische groei en banen vragen om meer mkb-ondernemerschap. Maar ondernemers lopen vast op een stapeling van regels, risico’s en lasten. In Kansrijk! doen de werkgeversorganisaties concrete voorstellen die belemmeringen wegnemen en ondernemers in staat stellen de groeikansen beter te benutten. De uitvoering van de agenda vraagt een gezamenlijk inzet van ondernemers zelf, van overheden en van politiek.

Risico’s op bord ondernemer
Een belangrijke groeibreker voor het mkb zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van personeel. Veel risico’s liggen nu alleen op het bord van de ondernemer. Met name de loondoorbetalingsplicht bij ziekte valt kleine bedrijven zwaar. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden ook dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen die duidelijk voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren.

De cao voor de tandtechniek kent zelfs een aanvulling tot 100% van het loon in het tweede ziektejaar. De vakbonden houden halsstarig vast aan deze regeling, die werknemers bepaald niet motiveert om mee te werken aan hun reintegratie. Een minder ruimhartige regeling op dit gebied zou daarom heel welkom zijn.

Overheid moet ondersteunen en stimuleren
Bij alle kansen die er zijn moet de overheid een ondersteunende en stimulerende rol spelen. De overheid kan innovatie in het mkb bijvoorbeeld verder aanjagen door niet te bezuinigen op succesvolle regelingen en door veel meer op te treden als launching customer. Goede, nieuwe initiatieven voor financiering van het mkb moeten worden versneld. Want groei zonder externe financiering is vrijwel onmogelijk.

Klik hier voor de nota 'Kansrijk'.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.