Nieuw tijdschrift voor de tandtechniek

Op dinsdag 7 maart viel er bij de tandtechnici een geheel nieuw en gratis tandtechnisch tijdschrift in de bus, genaamd DentaalLab. Het tijdschrift kent ook een digitaal gedeelte, met onder meer een agenda voor interessante cursussen, evenementen, e.d. De VLHT is een belangrijke partner van DentaalLab, waarin altijd enkele pagina's verenigingszaken van de VLHT zijn opgenomen.

De tandtechnische branche heeft het lang moeten doen zonder een onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand tijdschrift. Aan die periode is nu een eind gekomen met de komst van DentaalLab​, een uitgave van Marathon uitgeverij, die reeds een succesvol blad voor de tandheelkunde uitgeeft.

Dentaallab verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan tandtechnici en andere belangstellenden. Naast de papieren editie kent het tijdschrift ook een webportal, met onder meer een agenda met voor tandtechnici interessante gebeurtenissen. Binnenkort zal de agenda voor tandtechniek en -prothetiek te vinden zijn op www.dentaallab.nl.

Omdat de VLHT veel belang hecht aan een hoogwaardig en onafhankelijk tijdschrift voor de tandtechnische branche en natuurlijk ook omdat de VLHT veel belang heeft bij de marketingkracht van een goed tijdschrift, ondersteunt de VLHT dit initiatief. De VLHT heeft in elke editie van DentaalLab een aantal pagina's met informatie over cursussen en ander verenigingsnieuws. Voor de edities van de eerste jaargang levert de VLHT telkens een vaktechnisch artikel aan.

Uiteraard blijven we ook gebruik maken van onze eigen communicatiekanalen, zoals onze website en onze digitale nieuwsbrief.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.