Nieuwe CAO tandtechniek

De afgelopen weken hebben vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de branche onderhandeld over een nieuwe cao. Na lang en intensief overleg hebben wij de vakbonden kunnen overtuigen dat een loonstijging niet haalbaar is. Wel hebben wij een tweetal op de toekomst gerichte afspraken gemaakt met betrekking tot aanpassing van het bestaande functiewaarderingssysteem in de branche en het laten vervallen van de jeugdloonschaal van 22 jaar.

De tekst van het onderhandelingsresultaat is:

1. De huidige cao (2012-2013) wordt met 1 jaar tot 1 juli 2014 ongewijzigd voortgezet;
2. Werkgevers en werknemers zullen gezamenlijk de functiewaardering (FUWA) herschrijven. De kosten hiervan zullen uit de middelen van het sociaal fonds worden gefinancierd;
3. Per 1 juli 2014 zal de jeugdschaal van 22 jaar vervallen.

Een 22-jarige werknemer in onze branche wordt dus vanaf 1 juli 2014 onder de cao gebracht.

De kosten van het FUWA-systeem worden uit de bestaande reserves van het sociaal fonds gefinancierd.

Uiteraard zijn we erg verheugd dat de werknemersverenigingen hebben ingestemd met deze loonmatiging. Op deze manier hebben de tandtechnische bedrijven weer even tijd om op adem te komen na het zeer moeilijke jaar 2012 en de eveneens moeizame gang van zaken in het eerste half jaar.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.