Nieuwe Code van de Tandtechniek

Zestien jaar geleden verscheen de vorige Code van de Tandtechniek, het 'handboek soldaat' voor de tandtechnische sector, met een schat aan informatie over onder meer kwaliteit, veiligheid en milieu. De VLHT vond dat de oude code aan vernieuwing toe was en heeft deze volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. De code wordt binnenkort gratis aan alle leden van de VLHT toegestuurd.

De nieuwe code kent de volgende hoofdstukken: activiteiten (kernprocessen), ondernemen, inkoop, inrichting, arbo-voorzieningen en onderhoud. De code is geschikt als naslagwerk maar is ook goed te gebruiken als leerboek, om kennis te nemen van regelgeving, om verantwoord en veilig te leren werken, etc.

De code is gepresenteerd op de algemene ledenvergadering van 10 april te Ede, waarbij het eerste exemplaar werd aangeboden aan gastheer Paul Goedegebuure.

De code is in mei aan alle leden per post toegezonden. Een digitale versie wordt op verzoek per mail aan leden toegezonden. Aan nieuwe leden wordt de code meegestuurd met de ledenmap.

Leden die vragen hebben over de code kunnen die natuurlijk (bij voorkeur per mail) voorleggen aan het secretariaat.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.