Nieuwe overeenkomst inzake reprorechten

De Auteurswet biedt instellingen en bedrijven de mogelijkheid om beperkt te kopiƫren uit kranten, tijdschriften en boeken. De makers van deze publicaties (uitgevers e.d.) hebben in 1974 de Stichting Reprorecht opgericht om de vergoedingen daarvoor te innen. Het gaat bij bedrijven om fotokopiƫren van papier op papier en digitaal gebruik zoals scannen, e-mailen, opslaan op een computer, printen of op intranet zetten.

De Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie. Zij incasseert vergoedingen voor het gebruik (het kopiëren) van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. Die vergoedingen worden verdeeld onder de makers van die publicaties (schrijvers, vertalers, fotografen, illustratoren en uitgevers). Het bestuur van Stichting Reprorecht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de makers.

Het College van Toezicht Auteursrecht ziet erop toe dat Stichting Reprorecht haar taken goed uitvoert. Stichting Reprorecht is lid van de brancheorganisatie VOI©E: Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren.

 

Reprorecht heeft (in overleg met gebruikers) een website ontwikkeld waar elke onderneming een eigen pagina heeft en daar de eigen gegevens kan aanpassen. Die pagina is te bereiken via de unieke inlogcode in de brief/factuur die Reprorecht verstuurd.

 

Samen met een vertegenwoordiging van aangesloten branches hebben VNO-NCW en MKB-Nederland, waar ook de VLHT bij aangesloten is, een nieuwe overeenkomst met de stichting Reprorecht afgesloten waarin ook het digitaal kopiëren is opgenomen. Deze regeling biedt daarnaast meer vrijheid en ruimte aan gebruikers om te kiezen voor 'betalen op maat'. Niet één via onderzoek bepaald gemiddelde per sector, maar keus uit 'geen kopieën', 'minder dan het gemiddelde aantal kopieën', 'het gemiddelde aantal' of 'bovengemiddeld aantal'.  

Voor 'minder dan gemiddeld' en 'bovengemiddeld' zijn afspraken op maat te maken. Als het goed is heeft u daarover uitleg ontvangen bij de factuur en ook op https://www.reprorecht.nl/ondernemers is een uitgebreide toelichting te vinden. 

Meer algemene en objectieve informatie vindt u op de overheidssite: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom/vraag-en-antwoord/wat-is-reprorecht.

 

Kortom, de stichting Reprorecht is een legitieme organisatie die zich baseert op wettelijk vastgelegde auteursrechten. Mocht u vragen hebben over de factuur dan adviseren we u rechtstreeks contact op te nemen met de stichting Reprorecht, via www.reprorecht.nl. 

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.