Nieuwe RI&E in de testfase

Zoals u wellicht weet heeft de VLHT opdracht gegeven om de RI&E voor de tandtechnische branche, die alweer dateert van 2007, ingrijpend te moderniseren. De vernieuwde RI&E is recentelijk voor de eerste keer opgeleverd. Momenteel wordt de RI&E door twee leden van de VLHT in de praktijk getest op juistheid en werkbaarheid. Na de testfase en eventuele aanpassingen zal er een web-applicatie ontwikkeld worden, waarmee een lab snel en efficiënt een plan van aanpak kan maken.

De vernieuwde RI&E is gebaseerd op de eveneens door de VLHT vernieuwde Code voor de Tandtechniek en is naar verwachting eind dit jaar gereed voor gebruik en zal tijdens de eerst ronde van regiobijeenkomsten in 2017 gepresenteerd worden. Leden van de VLHT zullen daarna een code ontvangen om toegang te krijgen tot de web-applicatie en zullen zo geheel gratis gebruik kunnen maken van de RI&E.

Tijdens de genoemde regiobijeenkomsten ​zal er uitleg gegeven worden over de vernieuwde RI&E en zult u uiteraard vragen kunnen stellen. De uitnodiging daarvoor zult u begin 2017 ontvangen.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.