Nieuwe RI&E vastgesteld

Zoals u wellicht weet heeft de VLHT opdracht gegeven om de RI&E voor de tandtechnische branche, die alweer dateert van 2007, ingrijpend te moderniseren. De vernieuwde RI&E is intussen door twee leden van de VLHT in de praktijk getest op juistheid en werkbaarheid en is nu door het bestuur vastgesteld. Op dit moment hoeft er alleen nog een web-applicatie ontwikkeld te worden, waarmee een lab snel en efficiënt een Plan van Aanpak kan maken.

De Code voor de Tandtechniek en de RI&E zullen officieel gepresenteerd worden op de ledenvergadering van de VLHT op 10 april. Leden van de VLHT zullen daarna een exemplaar van de Code in boekvorm ontvangen en daarnaast een login om toegang te krijgen tot de web-applicatie van de RI&E. Zowel de Code als de RI&E zullen gratis beschikbaargesteld worden aan alle leden.

Het is voor leden die meer dan één FTE aan personeel hebben verplicht een RI&E op te stellen. Leden die dat wensen kunnen via de VLHT een halfdaagse cursus volgen, waarbij ze uitleg en hulp krijgen bij de toepassing van de RI&E. In een bijeenkomst met 6 tot 12 ondernemingen maakt u onder begeleiding van een deskundige de RI&E-rapportage en het Plan van Aanpak. Na afloop beoordeelt de deskundige de rapportage en ontvangt u een verklaring (toetsingsbrief). Met deze verklaring voldoet de rapportage aan de wettelijke eisen. De kosten bedragen €465,00 (excl. BTW) voor één vestiging. Dit is slechts een fractie van de kosten die uit kwijt bent als u zelf een arbodienst uw Plan van Aanpak laat beoordelen.

Zodra de inschrijving voor ​de cursus geopend is, zullen we u hierover berichten.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.