Personeel gezocht?

Nieuwe service: 'Personeel gezocht/aangeboden'

Nogal wat bedrijven in de tandtechniek hebben te kampen met tegenvallende omzet en structurele boventalligheid van personeelsleden. Maar er zijn ook bedrijven die juist mensen zoeken, doordat er vanwege de vergrijzing ervaren mensen met pensioen gaan. Al deze bedrijven willen we helpen bij het optimaliseren van hun personeelsbestand. Daarom lanceert de VLHT voor haar leden per direct de nieuwe service 'Personeel gezocht/aangeboden'.

De door de leden aangeleverde informatie wordt door het secretariaat op de website geplaats. Bij 'aangeboden' wordt geen bedrijfsnaam vermeld maar alleen de provincie waarin het bedrijf gevestigd is. Aanvullende informatie kan (alleen door leden) bij het secretariaat worden opgevraagd.
 

Leden die gebruik willen maken van de service 'Personeel gezocht' dienen aan te geven:
. welke functie ze zoeken
. met welke ervaring
. de omvang van de functie en
. per wanneer de vacature ontstaat.
 

Leden die gebruik willen maken van de service 'Personeel aangeboden' dienen aan te geven:
. welke functie de betreffende persoon heeft
. hoeveel jaar ervaring in die functie
. hoeveel jaar ervaring in andere relevante functies
. het aantal dienstjaren
. de gewenste omvang van de functie en
. per wanneer de boventalligheid ontstaat.
 

De informatie wordt zo spoedig mogelijk op de site geplaatst en kan tevens met de volgende nieuwsbrief worden meegezonden. Nieuwsbrieven worden altijd pas verzonden indien er voldoende nieuwsberichten beschikbaar zijn.

Voor leden zijn er geen kosten aan deze service verbonden.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.