Nieuwe voorzitter pensioenfonds

Aangezien dhr. P. (Piet) Duijndam na een lange periode de voorzittershamer van de Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek heeft neergelegd, moest de sector op zoek naar een geschikte opvolger. Die is nu gevonden in de persoon van de heer R.A.L. (Ronald) Heijn. De heer Heijn heeft veel ervaring op het gebied van pensioenen, financiƫn en beleggingen.

Roland Heijn was eerder consultant in de financiële sector, docent bij Nyenrode, directeur van pensioeninstellingen en directeur van het effectenbedrijf van de Friesland Bank. Van 1997 tot 2008 was hij werkzaam bij de SNS Bank en de Rabobank. Vanaf 1 maart 2012 is hij werkzaam voor een consultancy groep in de financiële sector. Het bestuur van het pensioenfonds heeft unaniem Ronald Heijn voorgedragen als nieuwe voorzitter van het pensioenfonds.

Met de komst Roland Heijn als voorzitter van ons pensioenfonds is de sturing van het pensioenfonds in zeer goede handen.

Het bestuur van de VLHT denkt nog na over een passend afscheidscadeau voor Piet Duijndam.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.