NMT schort deelname NZa-Expertteam op

De mondzorgkoepels ANT, NMT, NVM en NVIJ vinden het onacceptabel dat een advies van het Expertteam van de NZa onjuist is gebruikt. Het advies in een individuele casus werd door de NZa op de gehele beroepsgroep toegepast met een groot terugwerkende kracht-effect. De NMT en de mondzorgkoepels schorten om die reden deelname aan het NZa-Expertteam op.

In 2012 werd dit Expertteam door de NZa in het leven geroepen om de NZa inhoudelijk te adviseren bij de interpretatie van de verrichtingenlijst in individuele casussen. De mondzorgkoepels willen in de komende periode met de NZa om tafel om een werkbare samenwerking vorm te geven zodat de inhoudelijke expertise vanuit de beroepsgroep wel gehoord wordt.

Bron: tandartsennet.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.