NWVT cursus: Het belang van een goede occlusie

Occlusie en articulatie is een onderwerp dat terecht in de belangstelling staat binnen de mondzorg. Het belang van een goede occlusie en articulatie laat zich niet makkelijk bewijzen, echter, nuchter en logisch nadenken is gewenst. Een aantal algemene aspecten zal kritisch worden doorgenomen.

Op dit moment is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voorhanden om een specifiek occlusie- en/of  articulatieconcept te adviseren bij restauratieve en/of prothetische behandelingen. Zelfs het veel gehoorde adagium dat hoektandgeleiding superieur zou zijn aan groepsgeleiding kan niet worden bewezen in relatie tot het comfort van de patiĆ«nt of de levensduur van restauraties. Wel is er overtuigend bewijs dat occlusie en articulatie geen rol spelen bij het ontstaan of onderhouden van temporomandibulaire klachten of bruxisme.

Docenten zijn Hugo Vreugdenhil (tandarts-gnatholoog) en dr. Peter Wetselaar (tandarts-gnatholoog/restauratief tandarts/tandarts-slaapgeneeskundige).

De cursus vindt plaats op 11 oktober van 19.30 tot 21.45 uur bij Van der Valk in Breukelen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.