NZa start onderzoek naar materiaal- en techniekkosten

De NZa gaat scherp toezien of consumenten niet te veel betalen voor hun kronen en bruggen. Kortingen die aanbieders in de mondzorg ontvangen bij de inkoop van deze materialen en technieken, moeten zij volledig doorberekenen aan hun patiënten. Als zij deze korting in hun eigen zak steken, zijn de patiënten de dupe want zij betalen een te hoge rekening. Ook de Nederlandse tandtechnische sector wordt door dit soort praktijken benadeeld.

De toezichthouder ontvangt signalen dat tandartsen hun patiënten soms teveel laten betalen voor de materiaal- en techniekkosten. Door middel van nationale maar ook internationale constructies met bijvoorbeeld 'papieren' tussen-BV's of inkoopcombinaties steken deze mondzorgaanbieders (bulk)kortingen in eigen zak.

Een andere methode is het via soortgelijke constructies verhogen van de prijs van ingekochte bruggen en kronen zonder dat daar reële kosten tegenover staan. De consument is daarvan de dupe. Die loopt dan immers de inkoopkorting mis en betaalt te veel.

Consumenten kunnen zelf moeilijk controleren of hun tandarts of orthodontist een juiste prijs vraagt voor materialen en technieken. Voor hen heeft de NZa een paar tips:
•        Vraag uw tandarts om een toelichting bij de rekening.
•        Vraag om de inkoopfactuur bij het plaatsen van een kroon of brug.
•        Vergelijk zo de inkoopprijs met het bedrag op de factuur.
•        Als iets niet duidelijk is, vraag dan de tandarts om een toelichting.
•        Vermoedt u een mogelijke misstand? Meld het bij de NZa. 

De NZa verscherpt naar aanleding van de signalen het toezicht op de mondzorgnota langs twee sporen:

1: De NZa publiceert voor mondzorgaanbieders een toelichting op de één-op-één-regel. Dit helpt hen bij het juist doorberekenen van materiaal- en techniekkosten. Met een speciale factsheet geeft de NZa antwoord op veel gestelde vragen over materiaal en techniek.

2: Op basis van de signalen start de NZa met meerdere gerichte onderzoeken waarbij wordt gecontroleerd of mondzorgaanbieders hun materiaal- en techniekkosten juist doorberekenen. Als de regels worden overtreden, grijpt de toezichthouder in. Over deze lopende onderzoeken doet de NZa geen inhoudelijke mededelingen.
Zie voor meer informatie de factsheet (bijlage).

Ook de VLHT bereiken regelmatig signalen van onregelmatigheden in de (eind)facturering van werkstukken. Zo wordt het voordeel dat tandartsen hebben bij productie in lagelonenlanden vaak niet (volledig) doorgegeven aan de consument en worden er niet verrichte werkzaamheden opgevoerd om dit te maskeren.
Ook worden de labs steeds vaker door grote ketens onder druk gezet om tegen hoge korting te leveren, waarbij de korting in de zakken van een gelieerde BV verdwijnt.

De VLHT is verheugd dat de NZa dit probleem nu aanpakt en roept alle leden op om misstanden door te geven aan het secretariaat of direct aan de NZa.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.