Opleiding Tandtechniek in een nieuwe jas

De opleiding Tandtechniek aan de Dutch HealthTec Academy heeft een volledige make-over ondergaan. Sinds december 2013 is het docententeam samen met onderwijskundige ondersteuning hard aan de slag om de opleiding vanaf september 2014 flexibel te maken, inhoudelijk door te ontwikkelen en een duidelijke structuur neer te zetten.

Aanleiding

 • Vraag naar meer flexibilisering en maatwerk vanuit de branche
 • Tegemoet te komen aan individuele leertempo’s
 • Behoefte aan meer structuur en overzicht voor alle betrokkenen (deelnemers, leerbedrijven, docenten, onderwijsondersteunend personeel)
 • Continue, kwalitatieve doorontwikkeling van de opleiding (inhoudelijk en vorm).


Hoe ziet de nieuwe opleiding er uit

De opleiding bestaat, naast de beroepspraktijkvorming, uit tien leerblokken en is inhoudelijk gebaseerd op het kwalificatiedossier. De leerblokken zijn op inhoud samengesteld, namelijk:

 • Algemene beroepsvaardigheden (inleiding tandtechniek, materiaalkunde, digitale technieken, gipsen, beetplaten, lepels)
 • Medische kennis
 • Frame
 • Beroepsgerichte communicatie
 • Kroon- en Brugwerk (uitstroom Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk)
 • Prothese (uitstroom Tandtechnicus Prothese)
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Studieloopbaanbegeleiding.

De leerstof wordt aangeboden in drie werkvormen. Via hoorcolleges krijgen deelnemers kennis en inzicht overgedragen en worden zij aan het denken gezet over de theorie. Met trainingen krijgen de deelnemers instructie en de mogelijkheid om vaardigheden in te oefenen (voordoen/ nadoen). En in de werkcolleges krijgen de deelnemers de kans om onder begeleiding de beroepshandelingen en -opdrachten uit te voeren.


Voor de deelnemers tandtechniek betekent deze vernieuwing het volgende:

 • Mogelijkheid tot het versneld doorlopen van de opleiding (door snel eigen maken van kennis en vaardigheden/ ervaring/ relevante (voor)opleidingen en cursussen/ snel eigen maken van kennis en vaardigheden).
 • Meer tijd voor modules waar de deelnemer moeite mee heeft door versnelling van andere modules.
 • Inhoudelijk doorontwikkeld en gestructureerd onderwijs.
 • Duidelijkheid over de gehele planning aan het begin van de studie.
 • Mogelijk om gedurende de opleiding het tempo aan te passen.
 • Uitgebreide intake om een goed traject te kunnen bepalen.
 • De opleiding is opgebouwd uit hoorcolleges (theorie), trainingen (instructie) en werkcolleges (praktijk/ oefenen).


Meer informatie

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met de studieleider Werner Krause (wkrause@dhta.nl / 06-52072099) of onderwijskundige/ branchespecialist Tandtechniek Reina Krouwel rkrouwel@svgb.nl / 06-29558034).

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.