Publicatieplicht techniekprijzen tandartsen

Vanaf 1 januari zijn tandartsen verplicht om de prijzen van tandtechnische werkstukken bekend te maken in hun praktijk en op hun website. Dit vloeit voort uit een aanpassing van de Regeling Mondzorg in juni van dit jaar. De vereniging van tandartsen ANT heeft voor tandartsen een modelprijslijst gemaakt, die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Uiteraard kunnen tandtechnisch laboratoria ook een lijst met tarieven op hun website zetten en ze zouden daarbij het voorbeeld van de ANT kunnen gebruiken. De lijst is echter niet compleet en moet waar nodig aangepast worden. Klik hier voor de voorbeeldlijst.

De vernieuwde Regeling Mondorg verplicht tandartsen ook om de in rekening gebrachte materiaal- en/of techniekkosten op verzoek te specificeren.
Deze kosten vallen uiteen uiteen in twee categorieën. Ten eerste de individueel op maat gemaakte oplossingen voor een gebitsprobleem, zoals bijvoorbeeld een kunstgebit of een kroon.
Ten tweede het materiaal dat in grotere hoeveelheden wordt ingekocht voor meerdere patiënten, hierbij valt te denken aan slotjes en draadjes voor vaste beugels.
Voor beide categorieën geldt dat de inkoopfactuur desgevraagd overlegd dient te worden. Voor de tweede categorie geldt dat deze voorzien dient te zijn van een omrekening van de inkoopkosten naar de kosten voor de individuele patiënt. 

Klik hier voor de toegevoegde bepalingen van de Regeling Mondorg.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.