Regiobijeenkomsten in november

In november houdt de VLHT weer een aantal regiobijeenkomsten op meerdere plaatsen in het land. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor directeuren/eigenaren van tandtechnische laboratoria. Bij belangstelling kunt u zich opgeven voor de dichtstbijzijnde bijeenkomst. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

De regiobijeenkomsten zijn bedoeld om de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de eigenaren/directeuren van tandtechnische bedrijven te bevorderen. Elke bijeenkomst kent een inhoudelijk programma, maar er is ook genoeg ruimte om bij en na te praten met uw collega’s.


Het programma van de bijeenkomsten luidt:

18.30 uur: Inloop met broodjes en koffie

19.00 uur: Welkom door de voorzitter

19.05 uur: Voorzitter Wolter Jagt introduceert de vernieuwde Code voor de Tandtechniek, die voortaan door de VLHT wordt uitgegeven.

19.30 uur: Een vertegenwoordiger van de Overname-Experts houdt een presentatie over het overdragen en overnemen van een onderneming.

20.30 uur: Napraten met een drankje en een hapje.

22.00 uur: Sluiting.


We hebben voor u de volgende bijeenkomsten gepland:
. woensdag 2 november in Amsterdam
. woensdag 9 november in Veldhoven (aanvang 20.00 uur)
. de bijeenkomst in Venlo is verschoven naar voorjaar 2017
. de bijeenkomst in Hengelo (Twente) is verschoven naar voorjaar 2017.

Deelname wordt u aangeboden door de VLHT. Vergeet u niet aan te geven aan welke bijeenkomst u wilt deelnemen bij 'Eventuele vragen of opmerkingen'?

​Uw aanmelding zal bevestigd worden, inclusief de exacte locatie van de bijeenkomst.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.