Ronde tafelgesprek duurzame inzetbaarheid personeel

In opdracht van het Sociaal Fonds voor de tandtechniek is er een zogenaamde quick scan gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van personeel. Het adviesbureau dat de quick scan heeft uitgevoerd wil nu de resultaten bespreken met een aantal werknemers van bedrijven in de tandtechniek.

Een ronde tafel gesprek is een zorgvuldig geplande discussie met een heterogeen samengestelde groep personen over hun ideeĆ«n, motieven, belangen en denkwijze omtrent een omschreven aandachtsgebied, in dit geval duurzame inzetbaarheid van werknemers. In dit groepsgesprek gaat de externe gespreksleider (van bureau A-advies) op zoek naar de ervaringen en meningen van de deelnemers over de knelpunten en de behoeften die zij in hun werk ervaren omtrent duurzame inzetbaarheid. Ook kunnen mogelijke oplossingsrichtingen voorgelegd worden. Waar nodig kan verder doorgevraagd worden op de resultaten die vanuit het vragenlijstonderzoek naar voren zijn gekomen.

Het gesprek zelf zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen en vindt plaats binnen het bedrijf (incompany). Van het gesprek wordt een geanonimiseerd verslag gemaakt.

Zodra de bedrijven bekend zijn worden concrete afspraken gemaakt voor het uitvoeren van het ronde tafelgesprek. Resultaten van alle gesprekken worden samengevoegd en aan het bestuur van het Sociaal Fonds teruggekoppeld.

Als een aantal van uw mensen belangstelling heeft om aan zo'n gesprek deel te nemen, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat. Bij voorbaat hartelijlk dank voor uw medewerking!

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.