Sectorplan voor kleinschalig specialistisch vakmanschap

Er komt 2,6 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan kleinschalig specialistische vakmanschap. Minister-president Rutte en minister Asscher hebben dat bekendgemaakt tijdens een werkbezoek aan de school voor specialistisch vakmanschap (SVGB/DHTA). Het geld is bestemd voor scholing, begeleiding van werk naar werk en extra leerwerkplekken. Het kabinet betaalt daarvan de helft, de andere helft wordt betaald door de beroepsgroepen zelf.

Tijdens het werkbezoek presenteerden de beroepsgroepen hun gezamenlijke sectorplan en gaven ze de bewindslieden een kijkje in de schoentechniek, orthopedische techniek en tandtechniek. Minister-president Rutte, die naar eigen zeggen ook een kleinschalig specialistische beroep heeft, was onder de indruk van de investeringen die het bedrijfsleven doet in hun landelijk unieke opleidingen. Minister Asscher sprak met een aantal vluchtelingen die na een omscholingstraject succesvolle opticiens zijn geworden. Hij benadrukte het belang van de beroepen met de uitspraak: “De wereld kan niet zonder opticiens en prothesemakers!”

In de kleinschalig specialistisch beroepsgroepen werken momenteel ongeveer 50.000 mensen in ruim 13.000 bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Goed opgeleide vakmensen zijn van groot belang voor het voortbestaan van deze bedrijven, vanwege het (zeer) specialistische karakter van het vak. De oplopende vervangingsvraag biedt de mogelijkheid om nieuwe vakmensen in te laten stromen en stelt oudere vakmensen in staat hun kennis over te dragen.
In totaal heeft het kabinet 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sectorplannen. Eerder zijn al plannen goedgekeurd voor de bouw, het transport, de uitzendbranche, de kinderopvang, de schilders en de metaalsector.

SVGB is het kennis- en opleidingencentrum voor specialistisch vakmanschap. In het krachtenveld tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven bevordert SVGB de kwaliteit van opleidingen en het vakmanschap en ondernemerschap in de branches. SVGB informeert over het onderwijs en de arbeidsmarkt in de branches en creëert toekomst voor bestaande en nieuwe opleidingen in specialistisch vakmanschap.

SOS Vakmanschap is een samenwerkingsverband van organisatie uit bedrijfsleven en onderwijs die zich inzetten om het zeldzaam specialistisch vakmanschap in Nederland voor de toekomst veilig te stellen, door behoud en versterking van specialistisch beroepsonderwijs.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.