Succesvolle eerste vakcursus

Op 17 november organiseerde de VLHT de eerste activiteit in een nieuwe reeks: de VLHT-vakcursussen. De VLHT is van mening dat er te weinig vakinhoudelijke cursussen zijn, die specifiek op tandtechnici zijn gericht. Daarom heeft het bestuur besloten jaarlijks vijf cursussen te gaan verzorgen op het gebied van de tandtechniek en de werkprocessen binnen de tandtechnische laboratoria. De cursussen zijn bedoeld voor eigenaren van tandtechnische laboratoria en hun medewerkers. Eric van der Winden beet het spits af met het onderwerp 'Restauratiematerialen'.

Eric van der Winden is een gepassioneerd porselein technieker en medeoprichter van een tandtechnisch laboratorium en trainingscentrum in Blaricum. Al jaren verzorgt hij nationaal en internationaal lezingen en cursussen op het gebied van de esthetische tandheelkunde en tandtechniek.

In zijn voordracht liet hij zien op welke manier en met welke materialen hij telkens het beste esthetische resultaat weet te bereiken, in nauwe samenwerking met 'zijn' tandartsen.

Ook qua belangstelling was de bijeenkomst een groot succes. Er waren 40 veertig plaatsen maar we moesten helaas toch enkele belangstellenden teleurstellen.

Van de 40 waren er 28 lid of werkzaam bij een van onze leden en 12 niet. Uiteraard kunnen leden en hun medewerkers tegen een veel gunstiger tarief deelnemen.

De VLHT gaat jaarlijks 5 vakcursussen verzorgen, zo mogelijk bij de KNMT in Nieuwegein of anders op een andere plek in het centrum van het land.

De data voor 2015 worden aan het begin van het jaar bekendgemaakt. De volgende sprekers hebben al toegezegd in 2015 een cursus te zullen verzorgen: Nittert Postema ('de volledige prothese'), Daan van Oort ('mondfotografie') en Gerrit van Dijk.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.