Veertien geslaagde klinisch prothesetechnici

Op vrijdag 4 maart zijn er aan het UMC St. Radboud te Nijmegen weer veertien klinisch prothesetechnici (KPT) afgestudeerd, waarna hen de diploma’s feestelijk werden overhandigd. Het betrof de studenten van de cursus klinisch prothesetechnici nummer 24.

De KPT-cursus richt zich op de gediplomeerde tandtechnicus die de tandarts of tandprotheticus meer (betaalde) service op het gebied van de patiëntbehandeling met een volledige gebitsprothese wil bieden. Hij behandelt in opdracht en in het kader van de taakdelegatie de (edentate) patiënten van de tandarts. De cursus wordt al weer dertien jaar in een samenwerkingsverband van de opleiding tandtechniek (IVT) van de DHTA te Utrecht en de afdeling Orale Functieleer van het Radboud UMC te Nijmegen gegeven.

De volgende Klinisch Prothese Technici zijn op 4 maart geslaagd:
De heer M.M.A. van der Asdonk
De heer S. Borchardt
De heer J. van den Brandt
Mevrouw K.J.H. Horsmans
De heer A. Ilgun
De heer R.F. Jansen
De heer A. Mastbooms
De heer S. Nawrooz
De heer G.A. Schakelaar
De heer P. Timmer
Mevrouw M.L.S. Venrooij
De heer F.A.A. de Weert
De heer B.W. van der Wijk
De heer H. Zuber.

Het bestuur van de VLHT feliciteert de geslaagden van harte met het behalen van hun diploma.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.