Video-animatie over de Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is gericht op een zo snel mogelijke werkhervatting en het voorkomen van langdurig verzuim door ziekte. Maar wat houdt deze wet precies in? Op het Arboportaal van het Ministerie van SZW vindt u vanaf heden een videoanimatie met het antwoord op die vraag.

We brengen het filmpje graag bij u onder de aandacht, omdat veel werkgevers én werknemers met de Wet Verbetering Poortwachter te maken hebben. Wie meer wil weten over de hoofdlijnen van de wet is door het bekijken van de animatie binnen twee minuten helemaal bij. En wie regelmatig vragen krijgt over de Wet Verbetering Poortwachter kan de video downloaden voor eigen gebruik of om te delen via social media.

Het is voor het eerst dat op het Arboportaal een wet wordt uitgelegd in een video-animatie. Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het portaal behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen zoals wetgeving. Het streven is om in de toekomst vaker gebruik te maken van dit soort animaties.

Klik hier voor de animatie.

Uiteraard brengt de animatie in beeld hoe het proces idealiter moet verlopen. In de praktijk gaat het helaas niet altijd zo soepel.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.