VLHT-vakcursus 'Mondzorg voor ouderen' op 2 maart

Vanwege het succes van de vakcursussen in de afgelopen jaren hebben we ook in 2017 weer vier cursussen gepland. Op 2 maart is het de beurt aan Arie Hoeksema, met het thema 'Mondzorg voor ouderen'. De cursus is bedoeld voor tandtechnici, KPT-ers en tandprothetici. Uiteraard genieten leden van de VLHT en hun medewerkers voordelen!

Thema
Vergrijzing is een veelbesproken item in de media en de literatuur. Maar waar hebben we het eigenlijk precies over? En wat betekent dit voor de mondzorgprofessional? Wat zijn de toekomstverwachtingen met betrekking tot de ouderenmondzorg? Hoe zorgen wij dat onze praktijken klaar zijn voor een toename van kwetsbare ouderen en complex gezonde ouderen thuis, en vooral hoe organiseren wij de mondzorg voor ouderen? Is een slechte mondgezondheid bij ouderen een probleem, en hoe groot is dat probleem? Welke systemen hangen daarmee samen? In de presentatie zullen deze elementen worden uitgelicht.

De algemene gezondheid, cognitie, psychisch welbevinden en kwetsbaarheid van ouderen verschillen sterk en zijn van buitenaf vaak niet goed te interpreteren. Het lijkt daarom een goede weg om ook in de algemene mondzorgpraktijken ouderen in te delen op basis van gezondheid, medicatie, cognitie, kwaliteit van leven, psychisch welbevinden, mobiliteit en kwetsbaarheid.
In deze methodiek herkennen we 3 ‘tinten’ ouderen. Ten eerste de robuuste ouderen, vitaal en relatief gezond. Ten tweede de thuiswonende kwetsbare ouderen, veelal bekend met meerdere comorbiditeiten, polyfarmacie en een hoge kwetsbaarheid. En tenslotte als derde is er de groep ouderen met een complexe gezondheidssituatie. Deze laatste groep zal in de toekomst, veel vaker dan nu, thuis intensief verzorgd gaan worden en niet meer alleen verblijven in verpleeghuizen. Deze thuiswonende complexe ouderen blijven derhalve in zorg binnen de eerstelijns gezondheidszorg vallen (waaronder mondzorgverleners). Iedere tint oudere heeft zo zijn specifieke zorgvraag en risico’s qua mondgezondheid, deze risico’s gaan we verkennen.

Wat we in onze Masterclassen Gerodontologie in Groningen graag benadrukken  omdat we daar in de dagelijkse praktijk nu eenmaal vaak tegenaan lopen, is dat het maken van behandelkeuzes en mondzorgplannen voor iedere tint oudere op basis van zijn of haar algehele status heel individueel is. Deze behandelkeuzes en mondzorgplannen hangen af van o.a. levensverwachting, algemene gezondheid, kwetsbaarheid, cognitie, kwaliteit van leven en het te verwachten verloop van veel voorkomende ziektebeelden, zoals bv dementie, bij ouderen. Dit maakt het lastig om tot goede behandelkeuzes te komen en vergt extra kennis van mondzorgprofessionals. In een aantal pakkende casussen zal in de cursus een aantal zaken worden besproken in een interactief debat met de aanwezigen.

CV dr. Arie Hoeksema
Arie Hoeksema werd geboren op 23 juni 1963. Na het behalen van zijn VWO diploma is hij tandheelkunde gaan studeren in Groningen aan de RUG waar hij in 1991 als tandarts afgestudeerde. Na enkele waarnemingen in praktijken van collega’s in de regio Groningen heeft hij zich in 1993 gevestigd als tandarts algemeen practicus in Winschoten. Onder zijn leiding is de praktijk uitgegroeid tot een groot, modern en veelzijdig tandheelkundig centrum (Mondzorg Centrum Winschoten). Naast de algemene praktijk is hij sinds 1991 werkzaam in de tandheelkundige zorg aan kwetsbare ouderen in diverse verpleeghuizen. In 2012 werd hij als onderzoeker aangesteld aan de afdeling Mondziekten Kaak en aangezichtschirurgie van het UMCG en eind 2016 is hij gepromoveerd op het proefschrift 'Oral health in frail elderly'. Samen met dr. Anita Visser geeft hij postdoctorale nascholing voor tandartsen, huisartsen en andere zorgverleners in het gebied van de mondzorg voor ouderen eveneens vanuit de afdeling MKA en Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG. Daarnaast is hij gastdocent en scriptiebegeleider aan de RUG en Hanze Hoogeschool voor de colleges gerodontologie van de opleidingen mondzorgkunde en tandheelkunde in Groningen. Naast de zorg voor kwetsbare ouderen en de algemene praktijk heeft hij zich tevens breed geschoold in het vakgebied van de orale implantologie, slaapgeneeskunde (slaap apneu) en de geriatrie. Op het gebied van de implantologie richt hij zich voornamelijk op de prothetiek en is daarvoor bij de NVOI geregistreerd als TSVI-p. In november 2014 werd hij door de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie erkend als Tandarts-Geriatrie en in 2016 door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS.

Datum, tijd, locatie
De vakcursussen worden centraal in het land gehouden, op een doordeweekse dag. De cursus duurt van 19.30 tot meestal 21.30 uur. Inloop met broodjes vanaf 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.
Deze cursus vindt plaats op donderdag 2 maart bij de KNMT, Geelgors 1 te Nieuwegein (030-6076276).

Kosten
Deelname aan de cursussen kost voor leden en hun medewerkers 35 euro. Niet-leden en hun medewerkers betalen altijd 85 euro per cursus per persoon. Tarieven zijn exclusief BTW.
Betaling achteraf op factuur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het formulier onder dit artikel in te vullen en daarna op 'verzenden' te klikken. Vergeet u niet in het laatste vak de namen van eventuele andere deelnemers in te vullen?
Bij overtekening hebben leden van de VLHT voorrang. Wacht u dus niet te lang met aanmelden.


Velden met een * zijn verplicht.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.