VLHT-vakcursus 'Zirkonium' (geannuleerd)

Na de succesvolle vakcursussen in 2014 en 2015 is het nu tijd voor nieuwe thema's. Op 8 september is het de beurt aan Aad Zonnenberg, met het thema 'Zirkonium, een metaalvrij of een tandkleurig restauratiemateriaal?'. De cursus is bedoeld voor eigenaren van tandtechnische laboratoria en hun medewerkers. Uiteraard genieten leden van de VLHT en hun medewerkers voordelen!

Beknopt CV Aad Zonnenberg
In juni 1975 studeerde dr. A.J.J. Zonnenberg af aan de RU Groningen. Hij voerde een kleine veertig jaar praktijk in Santpoort-Noord. In 2010 behaalde hij zijn EPA-erkenning als prothetisch/restauratief specialist en in september 2012 het ‘Certificate in Implant-based Dentistry’ van de EAO. In 2014 promoveerde Aad aan de RU Utrecht op het onderwerp 'Centrale relatie in controlepatiënten en TMD'. Sedert november 2015 is hij verbonden aan de Universiteit van Bern in Zwitserland als specialist orofaciale pijn bij de afdeling ‘Rekonstruktive Zahnmedizin und Gerodontologie’. Daar begeleidt hij tandartsen tijdens hun driejarige opleiding tot specialist ‘Rekonstruktive Zahnmedizin und Gerodontologie’.

Over de cursus
Zirkonium dioxide heeft als tandheelkundig restauratiemateriaal een grote vlucht genomen sedert het begin van deze eeuw. Was aanvankelijk alleen een opgebakken zirkonium kroon een optie, tegenwoordig zijn er inlays, onlays, partiële kronen en facings uit opgebakken of volledig zirkonium beschikbaar. Voor toepassing op implantaten zijn er verschroefbare constructies mogelijk die al of niet opgebakken kunnen worden. In de eerste jaren werd zirkonium veelal gecementeerd op conventionele wijze. Bonding zoals dat met veldspaat en ander glaskeramiek wel een optie was, leek met zirkonium onmogelijk. Onderzoek heeft aangetoond dat zandstralen met 50 μ aluminiumoxide en een mdp-bevattende primer in composietcement een goede bonding mogelijk maakt. Is zirkonium universeel toepasbaar? Of zijn er toch beperkingen bij de toepassing? Aan de hand van een aantal klinische voorbeelden en de meest recente wetenschappelijke literatuur wordt een en ander belicht. Tot slot zal er nog een ernstige mislukking worden getoond die de discussie aan het einde van de voordracht zal stimuleren.

Datum, tijd, locatie
De vakcursussen worden centraal in het land gehouden, op een doordeweekse dag. De cursus duurt van 19.30 tot meestal 21.30 uur. Inloop met broodjes vanaf 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

Deze cursus vindt geen doorgang in 2016. Wellicht wordt deze cursus volgend jaar opnieuw ingepland.

Kosten
Deelname aan de cursussen kost voor leden en hun medewerkers 39 euro per persoon. Niet-leden en hun medewerkers betalen 99 euro per persoon. Betaling achteraf op factuur.

Aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.