Terug

Cursus RI&E in een halve dag op 22 november

Op 22 november organiseert de VLHT weer de cursus 'RI&E in een halve dag', voor leden met personeel, die snel tot een plan van aanpak in het kader van de RI&E willen komen en tevens over de (verplichte) toetsingsbrief willen beschikken. Voldoet u inzake de RI&E nog niet aan de wet? Meldt u zich dan snel aan want deze cursus wordt niet elk jaar georganiseerd!

Bedrijven met personeel zijn verplicht een plan van aanpak te maken in het kader van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Omdat we in de tandtechniek geen branche-brede RI&E hebben, zijn alle bedrijven met personeel verplicht hun aanpak te laten beoordelen door een arbeidsdeskundige. Na goedkeuring verstrekt deze arbeidsdeskundige een verklaring, de zogenaamde toetsingsbrief.
We ontvangen steeds meer signalen dat de arbeidsinspectie controleert op naleving van de arbo-regels en met name op de omgang met gevaarlijke stoffen binnen de labs. Het is van groot belang dat u 'bij' bent op het gebied van de RI&E, voor uw medewerkers en voor u zelf!

Uitvoering
In één bijeenkomst van een halve dag stellen deelnemers de Rl&E en een Plan van Aanpak op, onder begeleiding van een ervaren trainer, tevens gecertificeerde arbodeskundige, in dit geval Tamara Onos van De Goede Praktijk BV uit Utrecht.
De opzet van de training is zo dat u na afloop in principe klaar bent met de Rl&E en het Plan van Aanpak. Vervolgens toetst de arbodeskundige deze documenten aan de wettelijke eisen.
U ontvangt binnen anderhalve week na de cursus de toetsingsbrief. Indien de documenten niet aan de wettelijke eisen voldoen, bevat de brief gedetailleerde aanwijzingen hoe dit te verbeteren. Hertoetsing is niet nodig.
Door dit gezamenlijk te doen, op één locatie levert u dat een aantal voordelen op:
• Het stelt u in staat uw ervaringen te delen en zo Rl&E en Plan van Aanpak slimmer te maken. Dit wordt gestimuleerd doordat een aantal mini-presentaties (psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting, chemische stoffen) onderdeel zijn van de training.
• U brengt heel efficiënt uw arbobeleid op orde.
• Het levert kostenvoordelen, in vergelijking met de situatie dat u alles in uw eentje moet (laten) doen.
Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgt u een korte vragenlijst en instructie zodat u goed voorbereid deelneemt aan de sessie. Eén van de vragen is om vóór de bijeenkomst foto's op te sturen van werksituaties. De ingevulde vragenlijst moet tijdig ingediend worden, om te kunnen deelnemen aan de cursus.
Na de cursus gaat u naar huis met een Rl&E en een Plan van Aanpak en een trainingsmap (op USB-stick) met handige arbo-informatie.

Praktische informatie
Voor de cursus is een PC noodzakelijk. Heeft u zelf geen laptop, laat dat dan weten aan het secretariaat, dan reserveren we die bij Aristo.

Datum, tijd, locatie
De cursus vindt plaats op dinsdag 22 november van 13.00 stipt tot 17.00 uur bij Aristo in Utrecht. Inloop met koffie, thee en broodjes van 12.30 uur.

Kosten
De kosten bedragen € 560,00 (excl. BTW) per deelnemer (leden). Dit is slechts een fractie van de kosten die u kwijt bent als u zelf een arbodienst uw RI&E en Plan van Aanpak laat beoordelen!
Niet-leden betalen € 700,00 (excl. BTW) per deelnemer.
Voor € 50,00 (excl. BTW) kan een tweede persoon van een VLHT-lid deelnemen, mits er voldoende plaats is. Dat laatste wordt na sluiting van de aanmeldtermijn vastgesteld.

Reserveren
U kunt een plek reserveren door het formulier onder dit artikel in te vullen en daarna op 'verzenden' te klikken. Vergeet u niet in het laatste vak de namen van eventuele andere deelnemers in te vullen en of we een laptop voor u moeten reserveren?

​Webtool
Veel van onze leden maken al gebruik van onze digitale webtool voor de RIE. Klik hier als u deze website nog niet gebruikt maar dat wel wilt gaan doen.

Aanmelden voor activiteit
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.