De VLHT in het kort

De branchevereniging VLHT:
• Adviseert en ondersteunt u op het gebied van arbeidsrecht, functiewaardering, leerlingstelsel, veiligheid, kostprijscalculatie enzovoorts.
• Informeert u over uw dagelijkse praktijkvoering, bijvoorbeeld rond Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het Besluit Medische Hulpmiddelen.
• Voert overleg en behartigt uw belangen bij ministeries, de tandartsberoepsverenigingen KNMT en ANT, ziektekostenverzekeraars, onderwijsinstellingen, vakbonden en andere stakeholders.

Platform
De VLHT biedt u een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Op ledenvergaderingen, vakcursussen en andere bijeenkomsten ontmoet u andere leden en doet u veel nieuwe vaktechnische kennis op van deskundige sprekers en collega’s. Via onze informatieve website en digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, praktische zaken en (nieuwe) cursussen.

Praktijkgerichte diensten
We bieden u een aantrekkelijk en bijdetijds dienstenpakket, zodat u de contributie gedeeltelijk of geheel kunt terugverdienen.
Voor leden hebben we bijvoorbeeld:
• Praktische vakcursussen met aantrekkelijke kortingen.
• De Code voor de Tandtechniek met onder meer (kwaliteits-)richtlijnen voor de inrichting van uw lab en uitvoering van de werkzaamheden.
• De vernieuwde RI&E waarmee u eenvoudig en gratis een Plan van Aanpak kunt maken (zie ook verderop).
• Het ontwerp en de bouw van een gestandaardiseerde, maar voor u geïndividualiseerde website, vrijwel gratis voor leden.

Individuele advisering
Zit u met vragen over de ARBO, fiscale regelingen, arbeidsrecht, milieu, de CAO of over specifieke zaken in de tandtechniek als het Besluit Medische Hulpmiddelen, de communicatie met tandartsen, functiewaardering, het leerlingstelsel? Met die vragen kunt u terecht bij ons secretariaat of bestuur. Als we het antwoord niet direct paraat hebben, zoeken we het op korte termijn voor u uit.

Sterke branche met goede arbeidvoorwaarden
Alle tandtechnische labs zijn gebaat bij een sterke branche en goede arbeidsvoorwaarden. Daarover overleggen we met diverse partijen:
• De VHLT neemt al tientallen jaren deel aan het CAO-overleg. Als tandtechnische laboratoriumhouders willen we goede en concurrerende arbeidsvoorwaarden bieden, ook ten opzichte van andere branches. Ook willen we onze werknemers een pakket bieden waar ze tevreden over zijn en waarmee onrust voorkomen wordt. Daarnaast letten we voortdurend op de concurrentiepositie van onze leden. De loonkosten vormen immers een belangrijk deel van de totale kosten. Bij belangrijke besluiten, bijvoorbeeld een nieuwe CAO, raadplegen we vooraf onze leden.
• De VLHT participeert in het sociaal fonds en heeft regelmatig overleg met het pensioenfonds.
• We maken deel uit van de Adviescommissie Onderwijs en de Sectorcommissie Tandtechniek van de SVGB.
• Binnen het Platform Tandheelkunde en Tandtechniek overleggen we met beroepsverenigingen als de KNMT en de ANT, onder meer over leveringsvoorwaarden, tandtechnische aangelegenheden, de coderingslijst voor de indeling van producten en de praktijkrichtlijn voor de samenwerking met de tandarts.

Nog geen lid? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier!

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.