Bestuur

Het is voor de tandtechniek van groot belang dat een goede en sterke brancheorganisatie als de VLHT zich inzet voor uw gezamenlijke belangen. Om met kennis van zaken de branche te vertegenwoordigen en vooral ook om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op technologisch, onderwijskundig en wetgevend gebied is een bestuur nodig met kennis van zaken.

Alle bestuursleden hebben of leiden zelf een tandtechnisch laboratorium of een deel daarvan en weten dus waarover zij praten.

Het bestuur van de VLHT is als volgt samengesteld:

  • de heer Wolter Jagt van Goedegebuure Slaaptechniek te Loenen, voorzitter
  • de heer Peter Bartelsman van Dental West te Amsterdam, penningmeester
  • mevrouw Marjo Koetschruiter van TTL Esthodent te Sittard
  • de heer Hans Snepvangers van Dent4You te Oosterhout
  • de heer Steffen Löwenthal van Löwenthal Tandtechniek te Eindhoven.

Ambtelijk secretaris is de heer mr. Paul Schmitz te Lent/Nijmegen.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.